Categories

Informacje

Postanowienia ogólne

Ta strona  to serwis porównywania cen produktów w różnych sklepach internetowych. Zwany również dalej porównywarką.

Korzystanie z serwisu Ta strona  przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego zasad określonych w niniejszym regulaminie - zgodnie z art. 385 kodeksu cywilnego.


Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z serwisu Ta strona  do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.


Użytkownikami serwisu Ta strona  mogą być osoby fizyczne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej. Sklep oznacza partnera handlowego współpracującego z porównywarką w oparciu o zawartą umowę lub bez zawarcia umowy.


Korzystanie z Serwisu

Ta strona  jest witryną internetową, informującą o ofertach handlowych sklepów współpracujących z Porównywarką na zasadach określonych w Ogólnych warunkach współpracy i indywidualnych umowach współpracy.


Użytkownik może korzystać z serwisu wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową.

Oferta prezentowana na stronach Ta strona  nie jest ofertą handlową porównywarki.

Ta strona  umożliwia Użytkownikowi:

    * porównanie cen produktów oferowanych przez sklepy internetowe;
    * zamieszczanie opinii oraz ocen dotyczących prezentowanych towarów oraz sklepów;
    * zapoznanie się z opiniami zamieszczonymi przez pozostałych Użytkowników na temat produktów, sklepów;
    * przejście na strony Sklepów współpracujących z Porównywarką.


Warunki transakcji określa Sklep

Zasady gwarancji na produkty oraz sposoby ich reklamacji określa Sklep, w którym dokonywany jest zakup.

Porównywarka nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków gwarancji lub reklamacji przez Sklep, w którym Użytkownik dokonał zakupu.

Porównywarka dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Ta strona  były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować. Użytkownik może sprawdzić aktualną ofertę Sklepu na jego stronach internetowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi.

Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować ani publikować jakichkolwiek danych umieszczonych na stronach.

Użytkownik korzysta z serwisu Ta strona  na własną odpowiedzialność i nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń związanych z jego korzystaniem.